Śmierć i podatki

Jeden z najsłynniejszych przestępców świata, postrach Chicago lat 20-tych ubiegłego wieku – Al Capone – wcale nie został skazany za liczne przestępstwa natury kryminalnej, lecz za niepłacenie podatków. Nie mogąc mu udowodnić innych przestępstw, agent federalny Stanów Zjednoczonych – Eliot Ness, który w owym czasie kierował jedenastoosobową grupą policjantów i agentów rządowych, z racji swojej nieprzekupności zwanych „Nietykalnymi”, oskarżył go o niezapłacenie […]

Czytaj więcej "Śmierć i podatki"

Prawnokarna ochrona akcjonariatu mniejszościowego na przykładzie REDAN S.A.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na opuszczenie Giełdy Papierów Wartościowych. Powodów takiej decyzji jest wiele. Spadająca ostatnio kapitalizacja giełdy, zamieszania polityczne, czy obniżenie ratingów nie sprzyjają wzrostowi polskiego sektora związanego z obrotem kapitałowym. Dlatego też coraz więcej akcjonariuszy większościowych decyduje się na ogłoszenie wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na zniesienie ich dematerializacji i wycofanie z obrotu publicznego.

Czytaj więcej "Prawnokarna ochrona akcjonariatu mniejszościowego na przykładzie REDAN S.A."

Jak polskie firmy straszone są GIODO

Wielu przedsiębiorców zaczyna zwracać coraz większą uwagę na zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Bez wątpienia przyczyniła się do tego ubiegłoroczna nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nakładająca obowiązek posiadania przez praktycznie każdego przedsiębiorcę Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub dokonania zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Niestety fakt ten wykorzystywany jest również przez rozmaite grupy przestępcze.

Czytaj więcej "Jak polskie firmy straszone są GIODO"

Marzenia o zyskach, czyli  zawiedzione nadzieje inwestorów BPH FIZ Nieruchomości

BPH FIZ Nieruchomości, jeden z najbardziej aktywnych funduszy nieruchomości, przyniósł swoim klientom ogromne straty. Kiedy w 2006 r. fundusz budował swój portfel, dokonując licznych zakupów nieruchomości na terenie całego kraju, obiecywał swoim uczestnikom krociowe zyski. Marzenia o zyskach zakończyły się jednak 29 grudnia 2015 r., wraz z ogłoszeniem jego likwidacji. Oficjalnym, podanym w komunikacie, powodem rozpoczęcia procedury likwidacyjnej był upływ okresu, na który, […]

Czytaj więcej "Marzenia o zyskach, czyli  zawiedzione nadzieje inwestorów BPH FIZ Nieruchomości"

Boiler room, czyli pieniądze z kotłowni

Światowy rynek finansowy od wielu lat boryka się z problematyką oszustw w obrocie papierami wartościowymi, zwanymi potocznie „boiler roomami”, co można przetłumaczyć na język polski jako „kotłownie”. O skali tego oszustwa niech świadczy chociażby fakt, że tylko w 2012 r. straty poniesione przez obywateli Australii według Australian Crime Commission (ACC) wynoszą nie mniej niż 113 milionów dolarów australijskich. To tyle samo, ile […]

Czytaj więcej "Boiler room, czyli pieniądze z kotłowni"

Ochrona przed nadmiernym zakresem przeszukania mieszkania

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, wiele organów, służb i formacji w Polsce posiada uprawnienia do przeszukiwania mieszkania w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami. Kluczowym zagadnieniem staje się zatem ochrona jego nienaruszalności ponad zakres przewidziany prawem. Takie instytucje, jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Służba Celna, Biuro Ochrony Rządu co prawda posiadają uprawnienie do dokonania przeszukania szeroko rozumianych […]

Czytaj więcej "Ochrona przed nadmiernym zakresem przeszukania mieszkania"

Jak w Polsce ISIS pierze pieniądze

Podczas listopadowego szczytu G20 w tureckiej Antalii, Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił uwagę na problem finansowania tzw. „Państwa Islamskiego”. Skłoniło mnie to do refleksji, czy Polska jest przygotowana do walki z tym zagadnieniem. Światowe agencje zajmujące się problematyką zwalczania działalności terrorystycznej szacują, że obecnie ISIS osiąga dochody z nielegalnych źródeł w wysokości ok. 3 milionów dolarów dziennie. Główne sposoby finansowania „Państwa Islamskiego” można […]

Czytaj więcej "Jak w Polsce ISIS pierze pieniądze"

Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania

Status osoby podejrzanej w myśl przepisów polskiego postępowania karnego jest bardzo niejasny. Rozmija się on chociażby z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, które to zrównuje w prawach osobę podejrzewaną z podejrzanym. Według mojej oceny konieczne jest zatem podjęcie w trybie pilnym prac legislacyjnych skutkujących przyznaniem większych gwarancji procesowych osobie podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

Czytaj więcej "Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania"

Walka z oszustami podatkowymi po polsku

Ministerstwo Finansów ogłosiło wielki sukces – poprosiło Radę Konsultacyjną Prawa Podatkowego (RKPP), w skład której wchodzi 23 profesorów i doktorów prawa, o  wskazanie skutecznych metod walki z oszustami specjalizującymi się w wyłudzeniach podatku VAT. Nie jestem jednak do końca przekonany, czy aby na pewno eksperci wywiązali się z zadania. Klient w krawacie Ministerstwo Finansów dla zmniejszenia skali wyłudzeń podatku VAT proponuje między innymi wprowadzenie konieczności stawienia się […]

Czytaj więcej "Walka z oszustami podatkowymi po polsku"