Ochrona przed nadmiernym zakresem przeszukania mieszkania

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, wiele organów, służb i formacji w Polsce posiada uprawnienia do przeszukiwania mieszkania w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami. Kluczowym zagadnieniem staje się zatem ochrona jego nienaruszalności ponad zakres przewidziany prawem. Takie instytucje, jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Służba Celna, Biuro Ochrony Rządu co prawda posiadają uprawnienie do dokonania przeszukania szeroko rozumianych […]

Czytaj więcej "Ochrona przed nadmiernym zakresem przeszukania mieszkania"