Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania

Status osoby podejrzanej w myśl przepisów polskiego postępowania karnego jest bardzo niejasny. Rozmija się on chociażby z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, które to zrównuje w prawach osobę podejrzewaną z podejrzanym. Według mojej oceny konieczne jest zatem podjęcie w trybie pilnym prac legislacyjnych skutkujących przyznaniem większych gwarancji procesowych osobie podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

Czytaj więcej "Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania"