Prawnokarna ochrona akcjonariatu mniejszościowego na przykładzie REDAN S.A.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na opuszczenie Giełdy Papierów Wartościowych. Powodów takiej decyzji jest wiele. Spadająca ostatnio kapitalizacja giełdy, zamieszania polityczne, czy obniżenie ratingów nie sprzyjają wzrostowi polskiego sektora związanego z obrotem kapitałowym. Dlatego też coraz więcej akcjonariuszy większościowych decyduje się na ogłoszenie wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na zniesienie ich dematerializacji i wycofanie z obrotu publicznego.

Czytaj więcej "Prawnokarna ochrona akcjonariatu mniejszościowego na przykładzie REDAN S.A."